ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ โซเอ้าท์

งานถ่ายภาพผลิตภัณฑ์นี้มีความยากอยู่ที่เป็นทรงกลม ซึ่งจะสะท้อน

ทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้เข้าไปยังผลิตภัณฑ์ครับ และอย่างที่สองคือเป็นสีขาว

จึงทำให้ถ่ายแล้วเกิดมิติภาพได้ยาก  เราก็จัดไฟให้ดูแล้วมีมิติ เป็นทรงกลม

กับไม่มีสิ่งสะท้อนบนผิวของสินค้า

สนใจถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ ติดต่อจองคิวถ่ายภาพได้ครับ

 

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์

 

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์

 

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,