ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์ ฟิกออแกนนิค

งานถ่ายภาพสินค้า เซทนี้เป็นการถ่ายบนฉากสีดำครับ

โดยทางลูกค้าได้ให้ทางสตูดิโอเป็นผู้จัดภาพให้ทั้งหมด

มีการจัดพร็อบหยดน้ำ

สนใจถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์

อาหารเสริม ติดต่อสอบถามได้ครับ ยินดีให้บริการ

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์