ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์ มิจิ

รับถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ อาหารเสริม

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ เครื่องสำอางค์ สนใจติดต่อสอบถาม

เราได้ถ่ายงานสินค้าให้กับ Brand มิจิ เป็นสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางค์

ต้องขอขอบคุณเจ้าของสินค้าเป็นอย่างสูงที่เลือกให้เราถ่ายภาพสินค้าให้

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์