รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์ cell emotion

งานถ่ายภาพสินค้าชิ้นนี้ ถูกส่งมาจากประเทศออสเตรียครับ

มีการถ่ายภาพสินค้าทั้งหมด 4 เซท ถ่ายแบบปกติ

และถ่ายจัด prop น้ำอีก 2 เซท

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์