ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์ บีรินดา ครั้งที่ 3

งานถ่ายภาพชิ้นนี้มีจุดยากอยู่เรื่องนึงครับ หากคนถ่ายไม่เป็น

หรือไม่มีความรู้ประสบการณ์จะไม่สามารถเก็บรายละเอียดบ้างอย่าง

ในภาพนี้ได้เลย และจะทำให้สีเพี้ยนครับ

เพราะเป็นเรื่องทางเทคนิค ซึ่งเกิดขึ้นจากข้อจำกัดของกล้อง

ถ่ายรูปครับ แต่เราก็สามารถถ่ายเก็บรายละเอียด และความถูก

ต้องของสีได้

ต้องขอขอคุณเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างสูงครับ ที่ให้เรา

ถ่ายภาพสินค้าให้

สนใจถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์ อาหารเสริม

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ติดต่อสอบถามได้ครับ

ยินดีให้คำปรึกษา และบริการ

 

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

 

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

 

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

 

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,