ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์ คาริสต้า

เราได้ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์ ให้กับแบรนด์ คาริสต้า

สินค้ามีทั้งแบบขวดใส กระปุกใส และสบู่ งานนี้จะต้องถ่ายแบบ

โปร่งใส เพราะสินค้านี้เป็นแบบโปร่งแสงครับ พร้อมกับ

รายละเอียดของงานจะต้องอยู่ครบ ไม่เสียหายเพราะเกิดจาก

การจัดไฟถ่าย จึงเป็นความต่างที่ เราสามารถเก็บรายละเอียดมาได้ครับ

สนใจถ่ายภาพสินค้า ติดต่อสอบถามได้ครับ

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์