ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์ PRAYMA

ทางสตูดิโอของเราได้ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางค์

ให้กับ เครื่องสำอางค์ PRAYMA ครับ ต้องขอขอบคุณทางเจ้าของ

สินค้าเป็นอย่างสูงที่ให้เราถ่ายภาพให้ในครั้งนี้

 

ในความเหมือนที่แตกต่าง ถ่ายภาพสินค้าเหมือนๆ กัน

แต่แตกต่างกันอย่างไร ด้วยเราให้ความสำคัญกับ

รายละเอียดของสินค้า ที่เนื้อไฟล์จะต้องไม่เสียหาย

หรือจะต้องมีรายละเอียดไปมากที่สุด ในส่วนบริเวณ

ที่เป็นสีขาว งานของเรา ยังมีเนื้อไฟล์อยู่มากครับ

จึงเป็นจุดเด่นของเรา ที่เราทำได้จริง

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์