ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์ บ๊ายบาย พิมเพิล

เราได้ถ่ายภาพสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้เป็นครั้งที่ 4 ครับ

ต้องขอขอบคุณเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างสูงที่ให้เราถ่ายภาพ

สินค้า

งานสินค้าชิ้นนี้เป็นการถ่ายแบบ standard lighting ครับ

ลูกค้าวางมุมที่ต้องการมา ทางเราจะดูแลเรื่องการจัดแสง

ให้ตามความเหมาะสมเอง

และเมื่อถ่ายเสร็จก็ส่งงานทาง Email และไฟล์งานเป็น DVD

พร้อมกับส่งสินค้ากลับ

 

 

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

 

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

 

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

 

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

 

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

 

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

 

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

 

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,