ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม GRAPE SEED

รับถ่ายภาพสินค้าอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางค์

ทางลูกค้าได้ส่งสินค้ามา โดยพัสดุไปรษณีย์ และ มีภาพมุมที่ต้องการมา

ทางสตูดิโอได้ถ่ายภาพตามมุมที่ลูกค้าต้องการ

หลังจากถ่ายภาพสินค้า เสร็จทางสตูดิโอก็ได้จัดส่งสินค้ากลับ

พร้อม DVD ไฟล์งาน

ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ GRAPE SEED เป็นอย่างสูงที่ให้เราถ่ายภาพ

ให้ในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม

ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม

 

ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม

ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม

 

ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม

ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม

 

ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม

ถ่ายภาพสินค้า อาหารเสริม

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,