ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์ ทรี

เป็นงานถ่ายภาพสินค้า ที่ถ่ายไว้นานแล้วครับ

ประมาณช่วงต้นปี เราจะทะยอยลงผลงาน

เก่าๆ ที่ถ่ายไว้สลับกับงานใหม่ ที่ลูกค้าได้ นำงานถ่ายภาพ

ลง ad. แล้วครับ

สนใจถ่าภาพสินค้า เครื่องสำอางค์ ติดต่อสอบถามได้ครั

ยินดีให้บริการ

 

รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

 

รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

รับถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

Tags: