ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่ Beauty Right

ทางสตูดิโอได้ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ Beauty Right

งานถ่ายภาพชิ้นนี้ ใช้วัสดุพิเศษ คือ กล่องเป็นพื้นผิวเงินสะท้อนแสง

สติ๊กเกอร์ ที่ติดตัวสบู่ เป็นสติ๊กเกอร์สีพิเศษ ผิวมันวาว ที่มีเงาสะท้อน

 

 

 

 

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

 

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

 

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,