ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์ Belinda

งานถ่ายภาพสินค้า ชิ้นนี้เป็นแบบ Quality Lighting 8 ชม.

ลูกค้าเข้ามาคุมงาน กับทีมกราฟฟิก เพื่อให้ได้งานที่ตามโจทย์

ตามความต้องการขอลูกค้าจริงๆ ครับ

โดยลูกค้ามีมุมที่ต้องการ กับ ทางสตูดิโอ ช่วยในการจัดมุม

และจัดแสงเริ่มต้นให้ และปรับให้ลูกค้า จนกว่าจะได้แสงที่ต้องการ

Prop ต่างๆ ทางลูกค้า เป็นผู้หามาเองครับ

 

 

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,