ถ่ายภาพสินค้า สบู่ Annyeong

เราได้ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สบู่ ให้กับ Annyeong

ต้องขอขอบคุณ เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างสูงที่ให้เรา

ถ่ายภาพให้ในครั้งนี้

งานถ่ายภาพสบู่นี้เป็นการคุยงานทางโทรศัพท์ และลูกค้าได้

เลือกมุมที่ต้องการ พร้อมกับให้ทางสตูดิโอเป็นคนคิดมุมให้

อีกส่วนหนึ่ง

งานฟองสบู่ในภาพ มีรายละเอียดของฟองครบ ไม่มีส่วนไหน

เสียหาย หรือเรียกว่า ยังมีเนื้อไฟล์อยู่เต็ม (หากท่านใดดูภาพ

ฟองสบู่ในภาพนี้แล้ว ไม่เห็นรายละเอียด หรือเป็นเพียงสีขาว

แสงว่าจอที่ดูมีปัญหาครับ ควรจะคาริเบด)

เราเป็นสตูดิโอถ่ายภาพสินค้า โดยเฉพาะ จึงแตกต่างมากกว่า

ในด้านของคุณภาพงาน

สนใจถ่ายภาพสินค้า กับเรา ติดต่อสอบถามข้อมูลก่อนได้ครับ

เรามีแพคเกจให้เลือกตามความเหมาะสมของขนาดธุรกิจ

และลักษณะของงานนั้นๆ

 

ถ่ายภาพสินค้า สบู่

ถ่ายภาพสินค้า สบู่

 

ถ่ายภาพสินค้า สบู่

ถ่ายภาพสินค้า สบู่

 

ถ่ายภาพสินค้า สบู่

ถ่ายภาพสินค้า สบู่

 

ถ่ายภาพสินค้า สบู่

ถ่ายภาพสินค้า สบู่

 

ถ่ายภาพสินค้า สบู่

ถ่ายภาพสินค้า สบู่

 

ถ่ายภาพสินค้า สบู่

ถ่ายภาพสินค้า สบู่

 

ถ่ายภาพสินค้า สบู่

ถ่ายภาพสินค้า สบู่

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,