ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์ Butin’est

รับถ่ายภาพสินค้า ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ถ่ายภาพเครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพอาหารเสริม ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ คู่เครือ่งสำอางค์

ทางสตูดิโอ ได้ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์ ให้กับ Brand

Butin’est

โดยสินค้า เป็นวัตถุมันวาว มีครีม มีสบู่ ขวดใส

 

 

รับถ่ายภาพสินค้า

รับถ่ายภาพสินค้า

 

รับถ่ายภาพสินค้า

รับถ่ายภาพสินค้า

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพสินค้า เครื่องสำอางค์

 

ถ่ายภาพสินค้า สบู่

ถ่ายภาพสินค้า สบู่

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,