กำหนดการ รับปริญญา มหิดล 2556

 

กำหนดการ รับปริญญา มหิดล 2556

กำหนดการ รับปริญญา มหิดล 2556

 

กำหนดการ รับปริญญา มหิดล 2556

 

ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556?ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 2กรกฎาคม 2556?ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

 

ซ้อมใหญ่

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556?อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ

ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

วันพระราชทานปริญญาบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556?อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ

ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Tags: , , , ,